NKM konzoly

 

NKM160 + dvojica 2Z3-100

Cena:  8,50 € s DPH
špeciálna konzolka pre uchytenie produktov UBNT alebo aj iných výrobkov   .
 

NKM260 + dvojica 2Z3-100

Cena:  9,50 € s DPH
špeciálna konzolka pre uchytenie produktov UBNT alebo aj iných výrobkov    
 

NKM360 + dvojica 2Z3-100

Cena:  10,50 € s DPH
špeciálna konzolka pre uchytenie produktov UBNT alebo aj iných výrobkov  
 

NKM160-X

Cena:  12,50 € s DPH
špeciálna konzolka pre uchytenie produktov UBNT alebo  iných antén, kamier, svietidiel  ap.
 

NKM260-X

Cena:  13,50 € s DPH
špeciálna konzolka pre uchytenie produktov UBNT alebo  iných antén, kamier, svietidiel  ap.
 

NKM360-X

Cena:  14,20 € s DPH
špeciálna konzolka pre uchytenie produktov UBNT alebo  iných antén, kamier, svietidiel  ap.