NKM konzoly

 

NKM160 + dvojica 2Z3-100

Cena:  14 € s DPH
špeciálna konzolka pre uchytenie produktov UBNT alebo aj iných výrobkov .technické parametre v PDF  ..  .
 

NKM260 + dvojica 2Z3-100

Cena:  15,50 € s DPH
špeciálna konzolka pre uchytenie produktov UBNT alebo aj iných výrobkov   .technické parametre v PDF   ..   
 

NKM360 + dvojica 2Z3-100

Cena:  16,50 € s DPH
špeciálna konzolka pre uchytenie produktov UBNT alebo aj iných výrobkov   .technické parametre v PDF   .. 
 

NKM160-X

špeciálna konzolka pre uchytenie produktov UBNT alebo  iných antén, kamier, svietidiel  ap.  .
 

NKM260-X

špeciálna konzolka pre uchytenie produktov UBNT alebo  iných antén, kamier, svietidiel  ap.  .
 

NKM360-X

špeciálna konzolka pre uchytenie produktov UBNT alebo  iných antén, kamier, svietidiel  ap.