NKM konzoly

 

NKM160 + dvojica 2Z3-100

Cena:  6,90 € s DPH
špeciálna konzolka pre uchytenie produktov UBNT alebo aj iných výrobkov   .
 

NKM260 + dvojica 2Z3-100

Cena:  7,90 € s DPH
špeciálna konzolka pre uchytenie produktov UBNT alebo aj iných výrobkov  
 

NKM360 + dvojica 2Z3-100

Cena:  8,90 € s DPH
špeciálna konzolka pre uchytenie produktov UBNT alebo aj iných výrobkov  
 

NKM160-X

Cena:  10,50 € s DPH
špeciálna konzolka pre uchytenie produktov UBNT alebo  iných antén, kamier, svietidiel  ap.
 

NKM260-X

Cena:  11,30 € s DPH
špeciálna konzolka pre uchytenie produktov UBNT alebo  iných antén, kamier, svietidiel  ap.
 

NKM360-X

Cena:  12 € s DPH
špeciálna konzolka pre uchytenie produktov UBNT alebo  iných antén, kamier, svietidiel  ap.