Dodacie podmienky

Cenník platný  od  13.1. 2020

  

Distribučné náklady pre doručenie tovaru kupujúcemu

 

1.       Objednaný tovar  je zasielaný obvykle kuriérskou spoločnosťou SDS .

   ( predávajúci má uzatvorené zmluvy ešte s nasledujúcimi kuriérskymi službami :

    UPS, Raben )

         Distribučné náklady sa určia podľa  hmotnosti zásielky , počtu balíkov  a v prípade   neštandardných zásielok sa pripočítavajú príplatky za balenie .

.

2.        Distribučné náklady  podľa hmotnosti  ( cena s DPH  20% ) :  

     / platné iba pre kuriérsku službu SDS /                     

   

kg


kg

1

7,00

 

10,01 až 20

9,80

2

7,50

 

20,01 až 30

12,80

3

7,50

 

30,01 až 40

14,90

4

7,50

 

40,01 až 50

17,50

5

7,50

 

nad  50kg

výpočtom

6

8,50

 7

8,50

 8

8,50

 9

8,50

 10

8,50

 
                   Prepravné pre zásielku nad 50 kg sa vypočíta nasledovne :

          17,50€   +   0,40€ / za každý kg hmotnosti

 

Príklad :

zásielka s hmotnosťou  53kg  prepravné bude  :  17,50€ + 1,20€ = 18,70€  (cena s DPH)

Poznámky   :

a/ maximálna hmotnosť jedného balíka môže byť 25kg

b/ maximálna dĺžka  zásielky môže byť 2m 

c/ preprava tovaru s dĺžkou nad 2m ( max. ale 3m ) -  kupujúci je vopred informovaný o cene prepravy, ktorá sa vypočíta podľa objemu a hmotnosti zásielky.

d/ uvedené  „ Distribučné náklady“  v tabuľke sa vzťahujú na bežné zásielky , ktoré sú balené do kartónových krabíc s maximálnymi rozmermi  40 x 40 x 30cm ( max. hmotnosť balíka 25kg ). V prípade balenia nadrozmerných zásielok  ( napr. konzoly s dĺžkou 100cm ap. ) , kde sa vyžaduje špeciálna baliaca technika ( napr. bublinková fólia ) alebo kartónové krabice väčších rozmerov, môžu byť distribučné náklady navýšené o dodatočné náklady za balenie a baliaci materiál. O tejto skutočnosti predávajúci vopred informuje kupujúceho.

.

2.1  doručenie tovaru prostredníctvom  Slovenskej pošty

a/ tovar , ktorý má malé rozmery a malú hmotnosť  ( celková hmotnosť zásielky do 0,99kg vrátane obalu ), je možné zaslať prostredníctvom Slovenskej pošty ako doporučený list   ,

b/ distribučné náklady pre tento spôsob doručenia sú stanovené na sumu  6,50€  vrátane DPH  20%

c/  v distribučných nákladoch  v tomto prípade je obsiahnuté :

          1/  poštovné podľa sadzby Slovenskej pošty

          2/ náklady spojené so zabalením zásielky ( obal, lepiaca páska, štítok )

          3/ administratívne úkony ( tlač faktúry ) a preprava zásielky zo sídla firmy CSAT do miesta  kde sídli Slovenská pošta vo Vrbovom

d/  doručenie  zásielky Slovenskou poštou formou doporučeného listu ( do 0,99kg    vrátane obalu)  je možné iba v  prípade ak kupujúci  súhlasí s platbou vopred za objednaný tovar  (tovar je zaslaný najneskôr do 24 hodín od pripísania sumy na účet) . 

.

3.  


      3.  Distribučné náklady pre doručenie tovaru v sebe zahŕňajú :

a/  prepravné náklady , palivový a mýtny  príplatok   kuriérskej ( prepravnej)   spoločnosti

b/  všetky náklady spojené s balením ( obal, lepiaca páska  ap. )

c/  všetky náklady s administráciou ( tlač faktúry, štítkov pre prepravu ap. )

 

Poznámka :  palivový príplatok kuriérskej spoločnosti sa zvykne meniť podľa ceny motorovej nafty uvádzanej ŠU SR.

Pokiaľ by prišlo k zmene priemernej ceny motorovej nafty o viac ako ± 10%, predávajúci má právo zmeniť výslednú cenu distribučných nákladov, ktoré sú uvedené v tabuľke.                                                                                                   .

        4.  DOBIERKA 

      V prípade doručenia tovaru  na dobierku sa účtuje poplatok za dobierku  (do            hodnoty dobierky 332€  je to 1,50€ , nad 332€  je to 2,50€ , uvedené ceny sú          s DPH 20% )                                                                                                   .

Poznámka : tovar na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty nie je možné poslať

 

         5.  Pri zasielaní  SAT  parabol, v prípade nutnosti zabalenia do samostatného  kartónu, účtujeme poplatok 4,50€  (cena s DPH 20% ).


         6. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri doručovaní objednaného  tovaru alebo služby.