Tieniace a odrušovacie kryty

20-ns-5ac-spredu---logo

.


 

a

- tieniacie kryty a reflektory pre Nanostation M5 , Nanostation M5 LOCO , NS-5AC                                   sektorové   antény      AM-5G-17 a  AM-5G-16

- tieniace kryty a reflektory pre Mikrotik produkty z rady SXT

 

 

a

.

Sme prvý a zatiaľ jediný výrobca tieniacich krytov a reflektorov v SR a ČR , ktorý má  parametre svojich výrobkov potvrdené meracím protokolom od akreditovaného laboratória ( VUS B.Bystrica ).

.

Merací protokol  79/608/2014/LRB(R)_Eng

Prečo používať tieniace kryty a reflektory ?

.

Technológia budovania WiFi sietí prešla od smerových antén ( zriadenie klienta )                k používaniu  univerzálnych a lacných riešení, ktoré predstavujú napr. produkty od UBNT , Mikrotik ap.

.

Zariadenia , ktoré sa v súčasnosti používajú pre pripojenie klienta, majú však v rámci lacného riešenia integrovanú panelovú anténu, ktorá  má veľmi široký hlavný vyžarovací lalok. Okrem toho ( vo väčšine zariadení ) táto integrovaná anténa nie je nejako špeciálne chránená  proti nežiadúcim  ( rušiacim )  signálom.

.

Tieniaci kryt , resp. v niektorých prípadoch súčasne aj reflektor , účinne zabráni vplyvu rušiacich signálov, ktoré prichádzajú na anténu zariadenia ( uvažujeme oblasť mimo hlavného vyžarovacieho laloku  definovaného výrobcom zariadenia ) .

.

Pozn. hlavný vyžarovací lalok je definovaný pre pokles  úrovne   ± 3dB

.

Použitím tieniaceho krytu  (reflektoru)  vlastne nahradíme niektoré "stratené" parametre, ktoré zabezpečovali kedysi smerové antény :

.

- lepší predozadný pomer

- potlačenie nežiadúcich signálov o 5 až 20dB ( v niektorých prípadoch aj viac )

- zvýšenie zisku  ( týka sa len niektorých krytov, resp. reflektorov )

.

Okrem zlepšenia týchto najdôležitejších parametrov má použitie tieniacich krytov (reflektorov) aj ďalšie výhody medzi ktoré patria :

.

- lepší odstup signálu od šumu a súčasne nárast výkonu zariadenia

- zachovanie alebo zúženie hlavného vyžarovacieho laloku

- ochrana zariadenia pred účinkami počasia /exteriér/

- predĺženie životnosti zariadenia

.

Parametre tieniacich krytov a reflektorov CSAT sú dokladované meracím protokolom VÚS Banská Bystrica , reg. číslo : 79/608/2014/LRB(R)_Eng 

.

U P O Z O R N E N I E :

prezentované  parametre tieniacich krytov a reflektorov nie je možné aplikovať na podobné, rovnako vyzerajúce kryty od iných výrobcov