konzoly a úchyty pre bleskozvody

pozrite si :

montáž oddialeného bleskozvodu na komín