tovar zaradený v tejto sekcii môže byť :

 

                popis                     označenie       stav a záručná doba od dátumu predaja

a/ tovar po repasácii /oprave/   TPR ,  100% funkčný , poskytovaná záruka je 6 mesiacov

b/ tovar  nový , nepoužívaný     TNN ,  100% funkčný, poskytovaná záruka je 12 mesiacov

c/ tovar  nový, poškodený         TNP ,  100% funkčný , poskytovaná záruka je 12 mesiacov

d/ tovar poškodený, nefunkčný TPN ,    nefunkčný, určený pre náhradné diely ...

e/ tovar používaný, funkčný       TPF ,   100% funkčný , poskytovaná záruka je 6 mesiacov