portfólio držiakov a úchytov pre kamery Hikvision postupne dopĺňame o nové produkty

.

telo držiaka je vyrobené z plechu AlMg3 ( špeciálna zliatina hliníka  hrúbka plechu je 4mm ) a preto nie je problém prispôsobiť držiak vlastným požiadavkám zákazníka ( montážnika ) , vŕtanie otvorov nie je totiž, v tomto prípade, vôbec náročné ...

.

variabilita a možnosti našich výrobkov z portfólia " Kovový program "  zaručuje zvládnutie akéhokoľvek problému pri montážach  s ktorými  sa v praxi stretávate ...  ( montáž  zariadení na trubky alebo stožiare s priemerom od 27 do 300mm , montáž na zateplené fasády domov ap. ... )