smerové CSAT antény so žiaričom California

Smerové CSAT antény pre pásmo 2,4GHz sa v rokoch 1999 až 2003 vyrábali výhradne so žiaričmi California (made in USA ). V roku 2004 sme síce začali vyrábať vlastný žiarič ale niektorí odberatelia požadovali CSAT antény so žiaričom California. Tieto antény preto ponúkame a dodávame i naďalej.

Ukončenie antény môže byť iba N male , koax. kábel cca 1m  ( RG213 ).

 

ISM17HP ( AS10-17 )

smerová anténa vhodná pre pripojenie klienta na vzdialenosť do 2,5km
 

ISM19 ( AS1-18 )

smerová anténa vhodná pre pripojenie klienta na vzdialenosť do 3km
 

ISM20HP ( AS8-20 )

smerová anténa vhodná pre pripojenie klienta na vzdialenosť do 4km
 

ISM24HP ( AS9-24 )

smerová anténa vhodná pre pripojenie klienta na vzdialenosť do 10km
 

ISM26HP ( AS3-26 )

smerová anténa vhodná pre pripojenie klienta na vzdialenosť do 15km