účastnícke TV zásuvky

 

Účastnícke zásuvky sú vhodné pre terciálne siete TKR a samozrejme tiež pre individuálne rozvody v rodinných domoch. Používajú sa v kaskádnych, hrebeňových a hviezdicových rozvodoch. Pre realizáciu nezávislého miesta príjmu TV programov ( DVB-T , SAT príjem ) je ideálny ( a vlastne  jediný možný ) hviezdicový rozvod. Pre SAT príjem sa používajú samozrejme ale zásuvky R + TV + SAT  ( tri výstupy -  nájdete ich v sekcii SAT technika - príslušenstvo ). Pre príjem DVB-T je možné použiť aj sériové radenie účastníckych zásuviek ( použitie priebežných  zásuviek , ukončenie rozvodu koncovou zásuvkou ).  V závislosti od veľkosti rozvodu ( vzdialenosti zásuviek, parametre použitého koax. kábla ap. ) sa dá navrhnúť optimálne riešenie tak aby výstupná úroveň na jednotlivých zásuvkách bola približne rovnaká a jej hodnota odpovedala požadovanej úrovni pre kvalitný obraz.