referencie od našich odberateľov

Praktické skúsenosti a dosiahnuté výsledky s používaním tieniacich krytov a reflektorov CSAT  môžete získať od našich odberateľov a partnerov , ktorí budú uverejnení v tomto zozname.

Zaradenie do zoznamu je , samozrejme, podmienené súhlasom odberateľa, resp. partnera CSAT..

 

 

              Partner
                  referencie pre

 BBX s.r.o. ,   Banská Bystrica

20RFM5, 20RFAM-G , 60RFAM-G